Roman Gładysz - windykacja należności i dochodzenie odszkodowań

Obrońca w sprawach karnych

Główne obszary specjalizacji adwokata Romana Gładysza to sprawy związane z windykacją należności, dochodzeniem odszkodowań i prawem rodzinnym oraz spadkowym. Poza tym, adwokat Roman Gładysz, jest obrońcą w sprawach karnych. Udziela również nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Opola osobom, którym przysługuje do niej prawo.

O adwokacie Romanie Gładyszu

Adwokat Roman Gładysz jest członkiem Izby Adwokackiej z siedzibą w Opolu (numer wpisu 249). Tytuł zawodowy adwokata uzyskał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podlega Kodeksowi Etyki Adwokackiej opublikowanemu na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej. Podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych. Działalność zawodowa adwokata Romana Gładysza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Prowadzi kancelarię adwokacką w Opolu.