Telefon
+48796301353

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat Roman Gładysz w październiku 2017 r. świadczy nieodpłatną pomoc prawną w ramach wykonywania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Gdzie i kiedy?

Porady udzielane są przez adwokata Romana Gładysza w Zawadzkiem w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Dębowej 11 (lokal numer 8a) w następujących terminach:
– poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
– czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

Ponadto adwokat Roman Gładysz udziela porad w Urzędzie Gminy w Jemielnicy przy ulicy Strzeleckiej 67 w następujących terminach:
– wtorek i środka w godzinach od 11.30 do 15.30

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
– która nie ukończyła 26 lat, lub
– która ukończyła 65 lat, lub
– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
– która jest w ciąży.
W związku z tym należy posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pomocy prawnej.

Zakres pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy spraw:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na temat programu nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać wysyłając email na adres: npp@adwokatgladysz.pl lub pod numerem telefonu +48 796 301 353.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.